x Danh sách giống chó

Shetland

 • Tên khác: Sheltie
 • Nguồn gốc: Scotland
 • Phân loại: Chó chăn cừu
 • Cân nặng: 6,4-12kg
 • Tuổi thọ: 12-13 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Shetland

Ngao Anh

 • Tên khác: English Mastiff
 • Nguồn gốc: Anh
 • Phân loại: Chó lao động
 • Cân nặng: 54-100kg
 • Tuổi thọ: 6-12 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Ngao Anh

Chó Xoáy Thái

 • Tên: Chó lông xoáy Thái Lan
 • Nguồn gốc: Thái Lan
 • Phân loại: Chó săn
 • Cân nặng: 16-34kg
 • Tuổi thọ: 12-13 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Chó Xoáy Thái

Becgie Pháp

 • Tên khác: Beauceron
 • Nguồn gốc: Pháp
 • Phân loại: Chó chăn gia súc
 • Cân nặng: 30-45kg
 • Tuổi thọ: 10-12 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Becgie Pháp

Shar Pei

 • Tên khác: Sa Bì
 • Nguồn gốc: Trung Quốc
 • Phân loại: Chó trông nhà
 • Cân nặng: 18-30kg
 • Tuổi thọ: 9-11 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Shar Pei

Newfoundland

 • Nguồn gốc: Canada, Anh
 • Phân loại: Chó trông nhà
 • Đặc điểm: To lớn, lông dài
 • Cân nặng: 45-70kg
 • Tuổi thọ: 8-12 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Newfoundland

Chó Võ Sĩ

 • Tên khác: Boxer
 • Nguồn gốc: Đức
 • Phân loại: Chó chọi
 • Cân nặng: 25-32kg
 • Tuổi thọ: 10-12 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Chó Võ Sĩ

Becgie Hà Lan

 • Tên khác: Chó chăn cừu HàLan
 • Nguồn gốc: Hà Lan
 • Phân loại: Chó nghiệp vụ
 • Cân nặng: 30-40kg
 • Tuổi thọ: 12-14 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Becgie Hà Lan

Maltese

 • Tên khác: Mal, Malta
 • Nguồn gốc: Địa Trung Hải
 • Phân loại: Chó cảnh
 • Cân nặng: 3-4kg
 • Tuổi thọ: 12-15 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Maltese

Chó Tam Sắc

 • Tên khác: Chó núi Bernese
 • Nguồn gốc: Thụy Sĩ
 • Phân loại: Chó bảo vệ, kéo xe
 • Cân nặng: 35-55kg
 • Tuổi thọ: 6-8 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Chó Tam Sắc

Chó Sục Bò

 • Tên khác: Bull Terrier
 • Nguồn gốc: Anh
 • Phân loại: Chó bảo vệ, Chó săn
 • Cân nặng: 22-38kg
 • Tuổi thọ: 12-14 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Chó Sục Bò

Chó Nhật

 • Tên khác: Chin
 • Nguồn gốc: Nhật, Trung Quốc
 • Phân loại: Chó cảnh
 • Cân nặng: 1,4-6,8kg
 • Tuổi thọ: 12-14 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Chó Nhật

Kangal

 • Tên khác: Chó chăn cừu Anatoli
 • Nguồn gốc: Thổ Nhĩ Kỳ
 • Phân loại: Chó bảo vệ gia súc
 • Cân nặng: 41-66kg
 • Tuổi thọ: 12-15 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Kangal

Chó Lai Sói

 • Tên khác: Wolf-Hybrid
 • Nguồn gốc: Bắc Mỹ
 • Phân loại: Chó săn
 • Cân nặng: 35-40kg
 • Tuổi thọ: 12-14 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Chó Lai Sói

Pomsky

 • Nguồn gốc: Đức
 • Phân loại: Chó cảnh
 • Đặc điểm: Lông xù, nhỏ bé
 • Cân nặng: 13-15kg
 • Tuổi thọ: 10-13 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Pomsky

Pages