x Giống chó đang bán

Border Collie

 • Tên khác: Collie biên giới
 • Nguồn gốc: Anh
 • Phân loại: Chó chăn cừu
 • Cân nặng: 12-20kg
 • Tuổi thọ: 10-17 năm
 • Giá bán: Liên Hệx

Bắc Kinh

 • Tên khác: Sư tử cẩu, Phúc cẩu
 • Nguồn gốc: Trung Quốc
 • Phân loại: Chó cảnh
 • Cân nặng: 3,2-6,4kg
 • Tuổi thọ: 12-15 năm
 • Giá bán: Liên Hệx

Caucasian

 • Tên: Chó chăn cừu Kavkaz
 • Nguồn gốc: Nga
 • Phân loại: Chó chăn cừu
 • Cân nặng: 45-70kg
 • Tuổi thọ: 10-13 năm
 • Giá bán: Liên Hệx

Akita Inu

 • Tên khác: Akita, Akita Nhật
 • Nguồn gốc: Nhật Bản
 • Phân loại: Chó bảo vệ
 • Cân nặng: 32-59kg
 • Tuổi thọ: 10-15 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
akita

Alabai

 • Tên: Chó chăn cừu Trung Á
 • Nguồn gốc: Trung Á
 • Phân loại: Chó chăn cừu
 • Cân nặng: 40-79kg
 • Tuổi thọ: 12-15 năm
 • Giá bán: Liên Hệx

Chihuahua

 • Nguồn gốc: Mexico
 • Phân loại: Chó cảnh
 • Đặc điểm: Nhỏ bé, trán dô rộng
 • Cân nặng: 1,5-3kg
 • Tuổi thọ: 12-20 năm
 • Giá bán: Liên Hệx

Alaska

 • Tên khác: Alaska Malamute
 • Nguồn gốc: Hoa Kỳ
 • Phân loại: Chó kéo xe
 • Cân nặng: 32-43kg
 • Tuổi thọ: 10-12 năm
 • Giá bán: Liên Hệx

test Bulldogs

 • Nguồn gốc: Đức
 • Phân loại: Lông ngắn
 • Đặc điểm: Tai to, mõm bè
 • Cân nặng: 2-45kg
 • Tuổi thọ: 1-10 năm
 • Giá bán: Liên Hệx

Phốc Sóc

 • Tên khác: Pomeranian, Pom
 • Nguồn gốc: Ba Lan, Đức
 • Phân loại: Chó cảnh
 • Cân nặng: 1,9-3,5kg
 • Tuổi thọ: 12-16 năm
 • Giá bán: Liên Hệx

Pages