x Danh sách giống chó

Akita Inu

 • Tên khác: Akita, Akita Nhật
 • Nguồn gốc: Nhật Bản
 • Phân loại: Chó bảo vệ
 • Cân nặng: 32-59kg
 • Tuổi thọ: 10-15 năm
 • Giá bán: Liên Hệ x
akita

Alaska

 • Tên khác: Alaska Malamute
 • Nguồn gốc: Hoa Kỳ
 • Phân loại: Chó kéo xe
 • Cân nặng: 32-43kg
 • Tuổi thọ: 10-12 năm
 • Giá bán: Liên Hệ x

Becgie Đức

 • Tên khác: Chó chăn cừu Đức
 • Nguồn gốc: Đức
 • Phân loại: Chó nghiệp vụ
 • Cân nặng: 22-40kg
 • Tuổi thọ: 12-15 năm
 • Giá bán: Liên Hệx

Phốc Hươu

 • Tên khác: Fox, Phốc
 • Nguồn gốc: Đức
 • Phân loại: Chó săn chuột
 • Cân nặng: 3,5-5kg
 • Tuổi thọ: 10-15 năm
 • Giá bán: Liên Hệ

Phú Quốc

 • Nguồn gốc: Việt Nam
 • Phân loại: Chó săn, trông nhà
 • Đặc điểm: Xoáy lưng, đốm lưỡi
 • Cân nặng: 20-25kg
 • Tuổi thọ: 12-14 năm
 • Giá bán: Liên Hệx

Samoyed

 • Nguồn gốc: Siberia
 • Phân loại: Chó kéo xe
 • Đặc điểm: Lông trắng, to
 • Cân nặng: 16-30kg
 • Tuổi thọ: 12-13 năm
 • Giá bán: Liên Hệx

Rottweiler

 • Tên khác: Chó rốt , Chó Rott
 • Nguồn gốc: Đức
 • Phân loại: Chó nghiệp vụ
 • Cân nặng: 35-60kg
 • Tuổi thọ: 8-10 năm
 • Giá bán: Liên Hệx

Pug

 • Tên khác: Chó mặt xệ
 • Nguồn gốc: Trung Quốc
 • Phân loại: Chó cảnh
 • Cân nặng: 6-8kg
 • Tuổi thọ: 12-15 năm
 • Giá bán: Liên Hệx

Poodle

 • Nguồn gốc: Pháp, Đức
 • Phân loại: Chó săn vịt
 • Đặc điểm: Lông xoăn
 • Cân nặng: 2-4kg
 • Tuổi thọ: 12-15 năm
 • Giá bán: Liên Hệx

Shiba Inu

 • Tên khác: Shiba
 • Nguồn gốc: Nhật Bản
 • Phân loại: Chó săn
 • Cân nặng: 6,8-11kg
 • Tuổi thọ: 12-15 năm
 • Giá bán: Liên Hệx

Alaska Giant

 • Tên khác: Alask khổng lồ
 • Nguồn gốc: Hoa Kỳ
 • Phân loại: Chó kéo xe
 • Cân nặng: 60-90kg
 • Tuổi thọ: 13-15 năm
 • Giá bán: Liên Hệx

Bắc Kinh

 • Tên khác: Sư tử cẩu, Phúc cẩu
 • Nguồn gốc: Trung Quốc
 • Phân loại: Chó cảnh
 • Cân nặng: 3,2-6,4kg
 • Tuổi thọ: 12-15 năm
 • Giá bán: Liên Hệx

Beagle

 • Tên khác: Chó săn thỏ
 • Nguồn gốc: Hy Lạp
 • Phân loại: Chó săn thỏ
 • Cân nặng: 9-11kg
 • Tuổi thọ: 12-15 năm
 • Giá bán: Liên Hệx

Becgie Bỉ

 • Tên khác: Malinois
 • Nguồn gốc: Bỉ
 • Phân loại: Chó nghiệp vụ
 • Cân nặng: 25-34kg
 • Tuổi thọ: 12-14 năm
 • Giá bán: Liên Hệx

Border Collie

 • Tên khác: Collie biên giới
 • Nguồn gốc: Anh
 • Phân loại: Chó chăn cừu
 • Cân nặng: 12-20kg
 • Tuổi thọ: 10-17 năm
 • Giá bán: Liên Hệx

Pages