x Danh sách giống chó

Bulldog

 • Tên khác: Chó bò Anh
 • Nguồn gốc: Vương Quốc Anh
 • Phân loại: Chó trông nhà
 • Cân nặng: 18-25kg
 • Tuổi thọ: 8-10 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Bulldog

Bully American

 • Tên khác: Bully, Bully Mỹ
 • Nguồn gốc: Hoa Kỳ
 • Phân loại: Chó cảnh
 • Cân nặng: 30-50kg
 • Tuổi thọ: 8-12 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Bully American

Chihuahua

 • Nguồn gốc: Mexico
 • Phân loại: Chó cảnh
 • Đặc điểm: Nhỏ bé, trán dô rộng
 • Cân nặng: 1,5-3kg
 • Tuổi thọ: 12-20 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Chihuahua

Chó Đốm

 • Tên khác: Dalmatian
 • Nguồn gốc: Croatia
 • Phân loại: Chó kéo xe, Chó săn
 • Cân nặng: 16-32kg
 • Tuổi thọ: 10-13 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Chó Đốm

Chow Chow

 • Tên khác: Đường khuyển
 • Nguồn gốc: Trung Quốc
 • Phân loại: Chó săn, Chó kéo xe
 • Cân nặng: 20-32kg
 • Tuổi thọ: 9-15 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Chow Chow

Phốc Sóc

 • Tên khác: Pomeranian, Pom
 • Nguồn gốc: Ba Lan, Đức
 • Phân loại: Chó cảnh
 • Cân nặng: 1,9-3,5kg
 • Tuổi thọ: 12-16 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Phốc Sóc

Cocker Spaniel

 • Tên khác: Cocker Tây Ban Nha
 • Nguồn gốc: Tây Ban Nha
 • Phân loại: Chó săn gà rừng
 • Cân nặng: 10-15kg
 • Tuổi thọ: 10-13 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Cocker Spaniel

Corgi

 • Tên khác: Corgi Wales
 • Nguồn gốc: Xứ Wales
 • Phân loại: Chó chăn gia súc
 • Cân nặng: 10-14kg
 • Tuổi thọ: 12-15 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Corgi

Doberman

 • Tên: Dobermann Pinscher
 • Nguồn gốc: Đức
 • Phân loại: Chó nghiệp vụ
 • Cân nặng: 32-45kg
 • Tuổi thọ: 10-13 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Doberman

Golden Retriever

 • Nguồn gốc: Scotland
 • Phân loại: Chó săn chim
 • Đặc điểm: Tai to, lông dài
 • Cân nặng: 25-34kg
 • Tuổi thọ: 10-12 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Golden Retriever

Great Dane

 • Nguồn gốc: Hy Lạp
 • Phân loại: Chó bảo vệ
 • Đặc điểm: Cao to, lưng dài
 • Cân nặng: 45-90kg
 • Tuổi thọ: 12-13 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Great Dane

H’Mông Cộc

 • Tên khác: Mông Cộc
 • Nguồn gốc: Việt Nam
 • Phân loại: Chó săn, trông nhà
 • Cân nặng: 15-25kg
 • Tuổi thọ: 12-15 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
H’Mông Cộc

Husky

 • Tên khác: Husky Sibir
 • Nguồn gốc: Nga
 • Phân loại: Chó kéo xe
 • Cân nặng: 16-27kg
 • Tuổi thọ: 12-15 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Husky

Bắc Hà

 • Nguồn gốc: Việt Nam
 • Phân loại: Chó săn, trông nhà
 • Đặc điểm: Lông xù, có bờm
 • Cân nặng: 16-26kg
 • Tuổi thọ: 8-12 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Bắc Hà

Labrador

 • Tên khác: Lab
 • Nguồn gốc: Canada
 • Phân loại: Chó tha mồi
 • Cân nặng: 25-32kg
 • Tuổi thọ: 10-14 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Labrador

Pages