x Danh sách giống chó

Lạp Xưởng

 • Tên khác: Dachshund
 • Nguồn gốc: Đức
 • Phân loại: Chó săn
 • Cân nặng: 7,3-15kg
 • Tuổi thọ: 12-16 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Lạp Xưởng

Ngao Tây Tạng

 • Tên khác: Tibetan Mastiff
 • Nguồn gốc: Tây Tạng
 • Phân loại: Chó bảo vệ
 • Cân nặng: 34-73kg
 • Tuổi thọ: 12-15 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Ngao Tây Tạng

Ngao Ý

 • Tên khác: Cane Corso
 • Nguồn gốc: Ý
 • Phân loại: Chó chọi, Chó săn
 • Cân nặng: 40-50kg
 • Tuổi thọ: 10-12 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Ngao Ý

Pitbull

 • Nguồn gốc: Hoa Kỳ
 • Phân loại: Chó chọi
 • Đặc điểm: Thân hình cơ bắp
 • Cân nặng: 18-32kg
 • Tuổi thọ: 8-15 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Pitbull

Standa Poodle

 • Nguồn gốc: Pháp, Đức
 • Phân loại: Chó săn
 • Đặc điểm: Lông xoăn
 • Cân nặng: 20-32kg
 • Tuổi thọ: 14-17 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Standa Poodle

Toy Poodle

 • Nguồn gốc: Pháp, Đức
 • Phân loại: Chó săn vịt
 • Đặc điểm: Lông xoăn, cao lớn
 • Cân nặng: 4-6kg
 • Tuổi thọ: 12-15 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Toy Poodle

Alabai

 • Tên: Chó chăn cừu Trung Á
 • Nguồn gốc: Trung Á
 • Phân loại: Chó chăn cừu
 • Cân nặng: 40-79kg
 • Tuổi thọ: 12-15 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Alabai

Yorkshire

 • Tên khác: Chó sục Yorkshire
 • Nguồn gốc: Anh
 • Phân loại: Chó cảnh
 • Cân nặng: 3-3,5kg
 • Tuổi thọ: 13-16 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Yorkshire

Dingo Đông Dương

 • Tên khác: Lài, Dingo
 • Nguồn gốc: Việt Nam
 • Phân loại: Chó săn
 • Cân nặng: 15-25kg
 • Tuổi thọ: 12-15 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Dingo Đông Dương

Boston

 • Tên khác: Boston Terrier
 • Nguồn gốc: Hoa Kỳ, Anh
 • Phân loại: Chó lao động
 • Cân nặng: 4,5-11kg
 • Tuổi thọ: 13-15 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Boston

Ngao Pháp

 • Tên khác: Dogue de Bordeaux
 • Nguồn gốc: Pháp
 • Phân loại: Chó trông nhà
 • Cân nặng: 54-65kg
 • Tuổi thọ: 5-8 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Ngao Pháp

St. Bernard

 • Nguồn gốc: Ý, Thụy Sĩ
 • Phân loại: Chó cứu hộ
 • Đặc điểm: To lớn
 • Cân nặng: 64-120kg
 • Tuổi thọ: 8-10 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
St. Bernard

Ngao Bò

 • Tên khác: Bullmastiff
 • Nguồn gốc: Vương Quốc Anh
 • Phân loại: Chó trông nhà
 • Cân nặng: 45-59kg
 • Tuổi thọ: 8-10 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Ngao Bò

Bichon Frise

 • Nguồn gốc: Tây Ban Nha
 • Phân loại: Chó cảnh
 • Đặc điểm: Lông xoăn, mắt đen
 • Cân nặng: 3-5kg
 • Tuổi thọ: 12-15 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Bichon Frise

Ngao Argentina

 • Tên khác: Dogo Argentino
 • Nguồn gốc: Argentina
 • Phân loại: Chó bảo vệ
 • Cân nặng: 35-45kg
 • Tuổi thọ: 10-12 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Ngao Argentina

Pages