Bắc Kinh (4 bé cún)

BÉ BẮC KINH TRẮNG TUYẾT TUYỆT VỜI

6 tháng tuổi Giới tính đực
Liên hệ
Chi tiết

BẮC KINH THUẦN CHỦNG VỀ NHÀ MỚI

6 tháng tuổi Giới tính đực
Liên hệ
Chi tiết

CHÓ BẮC KINH - CHÚ GẤU BÔNG TRẮNG ĐÁNG YÊU TÌM NHÀ MỚI Ạ

22 tháng tuổi Giới tính đực
Liên hệ
Chi tiết
Bé Bắc Kinh Đáng Iu

Bé Bắc Kinh Đáng Iu Xuất Chuồng Tháng 3

38 tháng tuổi Giới tính cái
Liên hệ
Chi tiết