x Danh sách giống chó

Basset Hound

 • Tên khác: Chó săn chân lùn
 • Nguồn gốc: Anh
 • Phân loại: Chó săn
 • Cân nặng: 20-29kg
 • Tuổi thọ: 10-12 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Basset Hound

Chó Bướm

 • Tên khác: Papillon
 • Nguồn gốc: Ý
 • Phân loại: Chó cảnh
 • Cân nặng: 3,2-4,5kg
 • Tuổi thọ: 13-15 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Chó Bướm

Chó Ai Cập

 • Tên khác: Chó Pharaoh
 • Nguồn gốc: Ai Cập
 • Phân loại: Chó săn
 • Cân nặng: 18-27kg
 • Tuổi thọ: 11-14 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Chó Ai Cập

Eskimo

 • Tên: Canadian Eskimo Dog
 • Nguồn gốc: Hoa Kỳ, Canada
 • Phân loại: Chó lao động
 • Cân nặng: 18-40kg
 • Tuổi thọ: 13-15 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Eskimo

Caucasian

 • Tên: Chó chăn cừu Kavkaz
 • Nguồn gốc: Nga
 • Phân loại: Chó chăn cừu
 • Cân nặng: 45-70kg
 • Tuổi thọ: 10-13 năm
 • Giá bán: Liên Hệx
Caucasian

Pages